KONTAKT

Kontakt:

Telefon:

+48 519 779 793

+48 22 102 23 57

E-mail:
poland@erp-recycling.org

Organizator:

ERP Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Adres: ul. Nowogrodzka 31/305, 00-511 Warszawa

NIP: 526-29-05-584; KRS 0000248791

nr GIOŚ E0000156SA; kapitał zakładowy: 5 000 000 zł w całości opłacony